piątek, 9 listopada 2012

Tutorial: Definicja podpór oraz zwolnień liniowych

W najnowszej wersji serwisowej programu FEM-Design (11.00.014) dodana została nowa funkcja pozwalająca na zapisywaniu własnych konfiguracji podpór (Point support group oraz Line support group) oraz zwolnień liniowych dla elementów powłokowych (Edge connection).

Użytkownik ma możliwość definicji podpory / zwolnienia oraz zapisania konfiguracji do biblioteki, możliwe jest również filtrowanie stworzonych podpór / zwolnień.


Definicja nowej podpory na przykładzie Point support group:


W oknie Point support group, kiedy typ podpory ustawiony jest na Custom, użytkownik definiuje warunki brzegowe wybierając spośród podpory utwierdzonej lub przegubowej (Predefined types) lub wybierając odpowiednią konfigurację w każdym z kierunków dla przemieszczeń (Motions) oraz obrotów (Rotations).  

Aby zapisać daną konfigurację i nadać jej unikalną nazwę, należy zmienić typ podpory i z rozwijalnej listy wybrać Edit Library. Pojawi się nowe okno, w którym wpisujemy nazwę nowej podpory, definiujemy zwolnienia i dodajemy ją do bazy.


Przy następnym wyborze typu podpory, wcześniej zdefiniowane podpory pojawią się w rozwijalnej liście.


Trzy nowe podpory zostały zadane na belkę. Aby wyświetlić opis danej podpory, należy aktywować opcję wyświetlania etykiet. Aby przejść do ustawień związanych z podporami, wystarczy kliknąć na panel z napisem Support, a następnie w oknie ustawień Display -> Support, zaznaczyć opcję Display label

 

Aby odświeżyć numerację podpór, należy wybrać polecenie Refresh numbering z menu Tools.


Definicja podpór ma dodatkową zaletę w postaci możliwości ich selekcji przy użyciu filtra.Dokładnie te same możliwości znajdziemy definiując zwolnienia liniowe (Edge connections) na krawędziach płyt lub ścian. 

Poniżej przykład definicji zwolnienie liniowego na krawędzi płyty. Po wyborze komendy  Edge connections najpierw należy zaznaczyć płytę (prawym klawiszem myszy), a następnie wybraną krawędź  (prawym klawiszem myszy). Pojawi się nowe okno dialogowy, w którym w analogiczny sposób jak w przypadku podpór, istnieje możliwość definicji zwolnień. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz