środa, 12 września 2012

Tutorial: External reference oraz import plików .dwg

FEM-Design posiada możliwość importu plików .dwg już od blisko 15 lat. W zeszłym roku wprowadziliśmy natomiast nową funkcję External reference, która umożliwia podpięcie kilku plików .dwg do jednego projektu. W FEM-Design 11.0, wprowadziliśmy dodatkowe udoskonalenia tej funkcji. W tym poście omówimy zatem funkcję External reference krok po kroku.Funkcja dostępna jest z głównego menu: Edit --> External reference.


Zaznacz opcję Display i użyj przycisku > aby wybrać plik .dwg.


Wybierz Open.


Program wymaga podania kilku współrzędnych. Najpierw definiujemy początek (Origin). 


W naszym przypadku będzie to punk 0,0.


W następnym kroku należy zdecydować jak rysunek będzie ukierunkowany. Wskazane jest, aby wybrać współrzędną wzdłuż osi x, wprowadzając współrzędne np. 1,0 lub po prostu kierunek w przestrzeni 3D.


Trzeci punkt to kierunku osi Y rysunku. 


Po wskazaniu trzeciego punktu pojawi się okno dialogowe, gdzie można wybrać warstwy, które powinny pojawić się w modelu FEM-Design. 


Istnieje możliwość skondensowania listy dostępnych warstw i eliminacji tych, które są nieużywane (Do not show empty layers). W ostatnim kroku należy wybrać odpowiednią konwersję jednostek.


Po wybraniu przycisku OK, rysunek powinien pojawić się w przestrzeni modelu FEM-Design.

Jeśli jednak rysunek nie wyświetla się, natomiast widoczna jest ścieżka dostępu, oznacza to, iż opcja Display może być odznaczona.W takim wypadku otwórz polecenie External reference ponownie i wybierz Properties, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na ścieżkę dostępu.


Upewnij się, iż opcja Display jest zaznaczona.


Wybierz OK. Teraz rysunek .dwg powinien pojawić się w przestrzeni modelu FEM-Design. 


Tak przygotowany podkład w postaci rysunku .dwg jeszcze bardziej przyśpiesza modelowanie w programie. Każdy element (słup, belka, ściana, płyta, itp.) może być teraz dodany przy użyciu opcji Line by selection poprzez zaznaczenie odpowiedniej referencji na rysunku. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz