wtorek, 27 marca 2012

StruSoft wspiera polskie uczelnie techniczne

W zeszłym roku firma StruSoft zadecydowała o rozpoczęciu współpracy z uczelniami technicznymi w Polsce. Jej zamiarem jest wsparcie edukacji przyszłych inżynierów budownictwa poprzez dostęp do nowoczesnych programów inżynierskich. W tym celu firma StruSoft zaopatruje laboratoria komputerowe w bezpłatne licencje na program FEM-Design.

Jak dotąd uczelnie, które uzyskały wsparcie firmy StruSoft, to;
W nadchodzących tygodniach, odwiedzimy oraz udostępnimy program FEM-Design kolejnym uczelniom:

W celu zapoznania szerszego grona zainteresowanych z programem FEM-Design, odwiedzamy uczelnie techniczne i przeprowadzamy ćwiczenia oraz seminaria, w czasie których demonstrujemy proces modelowania, analizy oraz projektowania na przykładzie konkretnej konstrukcji. Prezentacja w takiej formie pozwala zainteresowanym na wstępne zapoznanie się z programem oraz jego możliwościami.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz