czwartek, 22 marca 2012

Tutorial: Cover i Building Cover

Cover to nowy element konstrukcyjny w FEM-Design 11.0. Ułatwia on szybką definicję lekkich elementów konstrukcyjnych, które mają pomijalny wpływ na nośność całego budynku, natomiast mają istotną rolę w dystrybucji obciążeń. Cover nie jest brane pod uwagę w analizie konstrukcji, jest to tylko element fizyczny bez analitycznych właściwości.

Building cover to opcja, dzięki przyśpiesza definicję panelu Cover w przypadku budynków o nieskomplikowanych kształtach z dachem płaskim, jedno lub dwuspadowy.

Oto przykład jak zaaplikować Building cover na halę stalową z dwuspadowym dachem:


Wybierz opcję Building cover, a następnie rodzaj budynku (Ridge roof). Podaj wysokość budynku oraz wysokość dachu i zadaj panel poprzez zaznaczenie obrysu hali stalowej.


Wszystkie panele Building cover są domyślnie ustawione jako jednokierunkowe (z wyjątkiem górnej powierzchni płaskiego dachu).


Aby zmienić panele na dwukierunkowe, należy wybrać opcję Cover, potem Load bearing direction oraz Bidirectional, a następnie kliknąć na poszczególne panele.


Na końcu należy wybrać elementy konstrukcyjne, na które mają być przekazane obciążenia z danego panela. W tym celu należy wybrać opcję Cover, potem Supporting structures, a następnie zaznaczyć wybrany panel i wybrać elementy nośne.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz