poniedziałek, 26 marca 2012

Moduły FEM-Design

FEM-Design składa się z grupy modułów, które oferują potężne możliwości analizy i projektowania przy użyciu metody elementów skończonych.


 ________________________________________________________________________________

FEM-Design Plate jest modułem stworzonym do obliczeń płyt, tarcz i innych dwuwymiarowych konstrukcji obciążonych prostopadle do powierzchni środkowej.

Obliczenia dla zbrojenia można przeprowadzić przy założeniu stanu granicznego nośności, stanu granicznego użytkowalności, sprawdzić strzałkę ugięcia czy szerokość rys. Możliwe jest również wstępne zdefiniowanie zbrojenia, a następnie sprawdzenie ugięcia i szerokości rys w konstrukcji.


    
_________________________________________________________________________________

Moduł FEM-Design Wall jest przeznaczony do projektowania i analiz części konstrukcji obciążonych w płaszczyźnie powierzchni środkowej takich jak ściany czy elementy belek.

Betonowe elementy są analizowane zgodnie z normą Eurocode 2 lub jej odpowiednikami narodowymi. Siły wewnętrzne są wyznaczane na podstawie występujących naprężeń. Obliczenia sił rozciągających w zbrojeniu są sprzężone ze sprawdzeniem występowania sił ściskających w betonie.


  
_________________________________________________________________________________

Oprogramowanie FEM-Design 3D-Frame jest przeznaczone do projektowania i obliczeń konstrukcji ramowych i kratownic.
________________________________________________________________________________

FEM-Design 3D Structure jest profesjonalnym oprogramowaniem do projektowania i obliczeń konstrukcyjnych budowli z betonu, stali i drewna. Program umożliwia wykonywanie projektów w środowisku trójwymiarowym.

Oprogramowanie oferuje wykonywanie obliczeń statycznych, dynamicznych, sejsmicznych oraz analiz wpływu deformacji i stateczności konstrukcji.


_________________________________________________________________________________

FEM-Design Plane Strain może być stosowany do analizy konstrukcji o znaczących długościach w kierunku Z, gdzie obciążenia, geometria oraz materiał nie różnią się w tym kierunku (odkształcenia w kierunku Z, εz = 0).

Przykładami konstrukcji są tunele, tamy, ściany oporowe oraz grubościenne cylindry.

_________________________________________________________________________________

FEM-Design PreDesign jest modułem przeznaczonym do wstępnych obliczeń reakcji i sił wewnętrznych w podporach oraz do oszacowania ilości potrzebnego materiału.


Uproszczone narzędzia do definiowania obciążeń konstrukcji wiatrem czy śniegiem umożliwiają wygenerowanie modelu do dalszych obliczeń w poszczególnych modułach.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz